How it works


 

WHAT DOES IT MEAN LANGUAGE TANDEM?/CO JE TO JAZYKOVÝ TANDEM?

HOW DOES IT WORK/JAK TO FUNGUJE?

SIX STEPS TOWARDS A PERFECT TANDEM/ŠEST KROKŮ KE SKVĚLÉMU TANDEMU

 

1.

 

WHAT DOES IT MEAN LANGUAGE TANDEM?

 

The language tandem is a free of charge opportunity how to learn a foreign language easily in an entertaining and effective way. It is based on voluntary leisure time meetings of two native speakers. They teach each other their native languages or languages that they master perfectly. For example, a Czech student teaches an Englishman Czech language and the Englishman teaches the Czech student English language.

 

JE TO JAZYKOVÝ TANDEM?

 

Jazykový tandem je jednoduchý způsob, jak se zdarma, efektnivně a zábavnou formou naučit cizí jazyk. Dva rodilí mluvčí se scházejí ve svém volném čase a jeden druhého zdarma učí svůj rodný jazyk či jazyk, který velmi dobře ovládá (např. Čech učí Angličana češtinu a Angličan Čecha angličtinu).

 

2.

 

HOW DOES IT WORK?

 

The project facilitates searching for Czech and foreign students and connection between them in order to create (not only) language tandem.

If it is your first time here, register by clicking on the blue button with the headline „Register“. Afterwards you will be asked to fill in a short register form. If you want to make the search easier for your potential Tandem partners, please, fill in this form in English. If you are not sure writing in English, use an online translator. Note that the more personal and detailed profile you make, the more chances you have to find a perfect Tandem for you. Having finished your register form, press the button „Comlete sign up“ and you can immediately start searching for your Tandem. 

From the main page, you can get to your profile by writing your name and password into  the Log In boxes and clicking on “Log In”.

In case of searching write the key word related to your future tandem-partner into the searching box on the main page and click on “Search”. Let´s say you want to learn English, then type in “English“ into the searching box. If you want to meet someone from Egypt, type in “Egypt“. If you want to find a person who shares your hobbies, for example windsurfing, type in “windsurfing“. Note that the key words have to be filled in in English, it is really important. If you are not sure about your English, use an online translator. After pushing “Search” button, you can immediately see all the profiles where the key word was mentioned. You can go through the profiles and search for the most compatible tandem partner. You can write him or her the first message right away.

If you want your search to be based on more criterions, we recommend using “Advanced search”. You can find this option right below the „Search“ button or on the page Members. This function is available for registred users only. Then you just need to fill in specific parts of the search form and click on “Search”.

 

JAK TO FUNGUJE?

 

Tento studentský projekt usnadňuje vyhledání a propojení českých a zahraničních studentů (a nejen studentů) mimo jiné za účelem jazykového tandemu.

Pokud jsi tu poprvé, zaregistruj se po kliknutí na modrý obdélník s nápisem “Register” na hlavní stránce a vyplň krátký registrační formulář. Chceš-li, aby tě budoucí tandem-partneři snadno našli, vyplň prosím tento formulář anglicky. Nejsi-li si v angličtině jistý, využij překladač. Po vyplnění formuláře zmáčkni „Complete sign up“ a můžeš začít hledat svého tandem-partnera.

Poté, co na úvodní stránce vyplníš v Log Inu vpravo nahoře své jméno a heslo, zmáčni “Log In” a přihlásíš se tak do svého profilu.

Na úvodní stránce stačí jen do fialové koule zadat do vyhledávacího políčka klíčové slovo, které se má ke tvému budoucímu tandem-partnerovi vztahovat, a zmáčknout “Search”. Chceš-li se např. učit anglicky, zadej do vyhledávače “angličtina”, chceš-li najít člověka z Egypta, zadej “Egypt”, chceš-li najít člověka, s nímž budeš mít společné zájmy, např. surfování, zadej “surfování.” Pozor, důležité upozornění! Daná klíčová slova je nutno zadávat v angličtině, pokud si v daném jazyce nejsi jistý, využij internetový překladač. Vyhledavač ihned zobrazí všechny profily, v nichž se dané slovo vyskytuje. Z nich si můžeš vybrat tandem-partnera, který ti bude nejvíce vyhovovat, a napsat mu první vzkaz.

Chceš-li hledat podle více kritérií, využij možnosti “Advanced search”, která se nachází hned pod tlačítkem „Search“ či na stránce Members. Tuto funkci mohou využít jen registrovaní uživatelé. Ve vyhledávacím formuláři pak stačí vyplnit jen ty kolonky, které jsou pro tebe relevantní, a zmáčknout “Search”.

 
3.

 

SIX STEPS TOWARDS A PERFECT TANDEM 

 

 1. step: Think about languages that you master the way that you would be able to teach someone else. Then, think abou languages you would like to learn and how much time could you dedicate to your Tandem. Consider how determined you are to learn the chosen language, it means, won´t you give it up after first few weeks?

 2. step: Register and log in into iTandem. By using filters, find a person who offers to teach the language you want to learn and is searching for the language that you are able to teach at the same time. Take into account the time period that your potentional Tandem partner is going to spend in the Czech Republic, so you can have enough time to learn the languge. Also, pay attention to the age of the person. You need to have things in common to talk about and probably, people with the similar age to yours, will have more common interests than with the different. After considering the time period and the age, sort out potentional tandem partners by other criterions that suits you the best.

 3. step: If you or your tandem-partner do not master each other‘s language on the level needed for communication, find an intermediary language (mostly English) so you can communicate and afterwards teach each other. Imagine, you are Czech, your Tandem partner is Italian, you both speak English so you will use English while explaining rules in Czech and Italian. Without this intermediary language, the teaching would be quite complicated.

 4. step: Contact your future tandem-partner and arrange your first meeting.

 5. step: During the first meeting, discuss what are your expectations from Tandem. Think about these questions: Where and when are you going to have your meetings? How should they look like? Do you want just a conversational meetings or do you want to use textbooks or grammar books? Are you considering to combine those two? Do you want your partner to correct your pronunciation and grammar.

  If you don´t know how to start the Tandem, we recommend using textbooks, they will be your support. If you don´t know which textbook is the best one and what is the level of your tandem-partner’s language, start on the lower level than you are considering. If your tandem-partner´s level is higher, you will go through the book quite fast and he or she will have a good revision. You can also show to your tandem-partner different kind of textbooks and he or she can tell you which one he or she likes the most.

  After that, you can bring each other different materials for learning, for example newspapers, fairy tales etc. that you can read together aloud in order to improve pronunciation and vocabulary. You can share movies or music. You can give each other homewors and correct them during meetings.  It is entierly up to you.

 6. step: Have fun!

 

ŠEST KROKŮ KE SKVĚLÉMU TANDEMU

 

 1. krok: Zamysli se, jaké jazyky umíš na dostatečně dobré úrovni, abys je mohl učit někoho jiného a naopak jaké jazyky by ses chtěl naučit ty, kolik času jsi ochoten do daného tandemu investovat a jak dlouho ti vydrží chuť se daný jazyk učit.

 2. krok: Zaregistruj a přihlaš se na Tandem Olomouc a s pomocí filtrů najdi člověka, jenž nabízí výuku jazyka, který se chceš naučit, a na oplátku požaduje jazyk, který ovládáš. Zohledni především délku jeho pobytu v ČR, abys měl(a) dostatek času se daný jazyk naučit, věk a zájmy, abys s ním měl(a) o čem mluvit, a teprve poté další možná kritéria.

 3. krok: Neovládáš-li ty či tvůj tandem-partner jazyk toho druhého na komunikativní úrovni, najděte zprostředkující jazyk (nejčastěji angličtina), díky kterému budete spolu komunikovat a následně i učit jeden druhého. Např. pokud jsi Čech, tvůj Tandem partner Ital a oba mluvíte dobře anglicky, využijte angličtinu (pokud to bude nutné) při vysvětlování gramatických pravidel jak v češtině, tak i v italštině. Bez tohoto zprostředkující jazyka by se mohla stát výuka značně komplikovanou.

 4. krok: Zkontaktuj svého budoucího tandem-partnera a domluvte si svou první schůzku.

 5. krok: Na první schůzce se domluvte, co od daného tandemu očekáváte, kde, kdy a jak bude probíhat (formou pouhých konverzací, za použití učebnic, gramatik, kombinovaně, zda chceš, aby ti partner opravoval chyby ve výslovnosti, gramatice atd.).

  Pokud nevíš, jak začít tandem, používej jazykové učebnice, ty ti budou oporou.Nevíš-li, jakou učebnici zvolit a na jaké úrovni je tvůj tandem-partner, zvol tu s nižší úrovní, než na jaké úrovni si myslíš, že je. Pokud tandem-partner bude na vyšší úrovni, projdete jí rychle a alespoň si leccos zopakuje, popř. se ho zeptej, která z daných učebnic mu po pročtení několika stran vyhovuje více.

  Poté si můžete vzájemně nosit různý studijní materiál, např. noviny, knihy pohádek atd., které můžete spolu číst nahlas, abyste zlepšili výslovnost a slovní zásobu. Můžete sdílet filmy a hudbu, vzájemně si dávat domácí úkoly a pak je opravovat. Fantazii se meze nekladou a je to zcela jen na vás.

 6. krok: Bav se!