About us


 

PROJECT AND CONTACT/PROJEKT A KONTAKT

LOGO

FOR UNIVERSITIES/PRO UNIVERZITY

 

1.

 

PROJECT

 

The aim of the students´ project Tandem Olomouc is to connect Czech and foreign students but being a student is not a requirement for participation, of course! In cooperation with universities and students´ organizations (AIESEC and ESN) the project intends to facilitate cultural and especially language exchange between its users while making first steps easier for foreigners in the Czech Republic (and consequently for Czech students abroad).

 

PROJEKT

 

Tandem Olomouc je studentský projekt, který má za cíl za spolupráce s univerzitami a studentskými organizacemi (AIESEC a ESN) propojovat české a zahraniční studenty (a nejen studenty), napomáhat jejich kulturní, a zvláště jazykové výměně a usnadňovat cizincům první kroky v České republice či Čechům v zahraničí.

 

CONTACT

 

If you have any questions, comments or ideas that can help to improve this website, please, feel free to contact us on:

info@tandem.netsource.cz

 

KONTAKT

 

V případě jakýchkoli podnětů, nápadů na vylepšení stránky či dotazů piš prosím na tuto emailovou adresu:

info@tandem.netsource.cz

 

 

2.

 

LOGO

3.

 

FOR UNIVERSITIES

 

ESN LOGO