TERMS OF USE


Tandem Olomouc is a social network. The aim of it is to connect people. The Tandem Olomouc is not at all responsible for the behavior of its users online and offline and also do not guarantee the level of teaching acquired through the social network.

Every user of the Tandem Olomouc uses it voluntarily, according to his or her values and believes and commits himself/herself not to publish obscene, offensive or unauthorized content through the Tandem Olomouc. The user also commits himself/herself not to misuse the project in any marketing, spam and illegal way.

In the case of breaking one or more of these rules the profile of the user will be permanently removed.

His or her request for registration confirms that the user has read, understood and accepted the conditions found in the Terms of Use and that he or she agrees to be bound by these.

 

PODMÍNKY POUŽITÍ

Tandem Olomouc je sociální síť, která slouží ke spojování lidí a nenese žádnou zodpovědnost za chování jeho uživatelů online ani offline, stejně jako neručí za úroveň výuky v rámci tandemu.

Každý jeho uživatel používá Tandem Olomouc zcela dobrovolně, ve shodě s vlastním přesvědčením a při zaregistrování se do Tandemu Olomouc se zavazuje, že v rámci své činnosti spojené s Tandemem Olomouc nebude zveřejňovat žádný obscenní, urážlivý či nepovolený obsah ani jinak nezákonně zneužívat dané sociální sítě, využívat ji pro marketingové účely bez souhlasu Tandemu Olomouc či spamovat účty uživatelů.

V případě porušení podmínek užití bude účet daného uživatele okamžitě zrušen.

Svou registrací do Tandemu Olomouc jeho uživatel potvrzuje, že přečetl, pochopil a akceptoval tyto podmínky užití a zavazuje se, že se jimi bude řídit.